அவள் – பாகம் 1 

1475911305575.png

நான் ‘அவள்’ என்று நினைத்து, அவன் தன் காதலை இன்று சொல்லிவிட்டான்

ஆனால் நான்,அவனாக பிறந்து அவளாக மாறியவள் என்று அவனுக்கு தெரியாது.என்னுள் பெண்மை முழு பரிமாணம் அடைந்ததார்க் காண  சான்று இது.

உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்று மனம் பலமுறை விரும்பினாலும்,அவன் என்னை அவளாக ஏற்றுகொண்ட பின் தவறென்று உறுத்தவில்லை.

Continue reading

திருநங்கை

image

என் சமுகமே!!!
பிட்சைக்கு சுளிகிறாய்
இச்சைக்கு இளிகிறாய் ;
காமம் காட்டிய கண்ணில்
கருணை காட்ட மறுக்கிறாய்.

மானியம் கேட்கவில்லை
கண்ணியமே கேட்கிறோம்;
கட்டித்தழுவ உடலை கேட்கவில்லை ;
சாய்ந்து அழுக தோள்களையே கேட்கிறோம் .

– ஷேக் அப்துல்லா