உன்னை தேட போவதாயில்லை..

உன் நினைவு துளியளவுமில்லை,
கனவிலும் நீயில்லை,
நிஜத்திலும் நீயுடனில்லை

தேடும் யென்னமுமில்லை ;
தீண்டும் யென்னமுமில்லை
துளைத்தவர்கள் தான் தேடுவார்கள்.

எட்டிப் பார்க்க முடியாத தூரத்தில்
நீயிருந்தாலும் காதோரம் உன் மூச்சுக்காற்று
ரீங்காரம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது

உன்னை தேடுவது எவ்வளோ
பெரிய முட்டாள் தனம் ;
நிச்சயம், உன்னை தேட போவதாயில்லை

– ஷேக் அப்துல்லா

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s