அவள் – பாகம் 1 

1475911305575.png

நான் ‘அவள்’ என்று நினைத்து, அவன் தன் காதலை இன்று சொல்லிவிட்டான்

ஆனால் நான்,அவனாக பிறந்து அவளாக மாறியவள் என்று அவனுக்கு தெரியாது.என்னுள் பெண்மை முழு பரிமாணம் அடைந்ததார்க் காண  சான்று இது.

உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்று மனம் பலமுறை விரும்பினாலும்,அவன் என்னை அவளாக ஏற்றுகொண்ட பின் தவறென்று உறுத்தவில்லை.

நிஜத்தை சொன்னால் அவன் விலகிவிடுவானோ  என்ற பயம் ஒரு புறம். விலகுவது உறுதி என்று ஆனபின்,முடிந்த வரை அவனுடன் இன்னும் சில நாட்கள் அவளாகவே இருந்து விட்டு போகலாமே என்ற நப்பாசை மறுபுறம்.

எந்த காவியமும் இதை கூடாது என்று கூறியது இல்லை.. ஆண் ஆணையும்,பெண் பெண்ணையும் விரும்பும் இந்த காலத்தில்; திரு என்கின்ற நங்கையாய் நான் அவனையும், நங்கை என்று நினைத்து என்னை அவனும்  விரும்புவதில் தவரோன்றும் இல்லை.

முடிவு எதுவாயினும் அவனிடம் சொல்ல போகிறேன்,நான் அவனாக பிறந்து அவளாக மாறியவள் என்று.

அவள்..

– ஷேக் அப்துல்லா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s