ஓர் கனவு : விடியல்

image

அதிகாலை சூரியன் சோம்பல் முறிக்க;
மணலின் துயில் களையாமல்
கடல் காற்று வீச;
உறங்காத கிரக்கத்தில்
கடல் அலைகள் பாதம் நனைக்க;
நண்டுகள் தம் துளை விட்டு
நம் வரவை எட்டி பார்க்க…

குளிரை விரட்ட
மௌனத்தை இறுக்க
போர்த்திக் கொண்டு;
இதழ்கள் சேர்த்து , விரல்கள் கோர்த்து
முடிவு தெரியாத கடல் கரையின்
முடிவைத் தேடும் நடையில்
பல யூகம் வாழ்கிறோம்
அந்த ஒரு விடியலில்
நாம்.

ஷேக் அப்துல்லா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s