சித்திரைத் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்!

நீ
சித்திரைத் திருநாளோ
தமிழ்ப் புத்தாண்டோ
சமஸ்கிருத சொல்லாடலோ
எதுவோ?!
இலையில் விழுந்த விருந்தோ?
இல்லை
தை! கதிரவன் களைந்த மலரோ?
எதுவோ?
நீ செய்த குற்றம்தான் என்னவோ?
மௌனமானதோ? இல்லை
தமிழாய்ப் பிறந்ததோ?!

பச்சை
செம்மை
ஆதி
உயர் தமிழனென்று
சிலர் வர்ணம் பூசியே
உன் மைந்தர் தம்மை
பிரித்தது போலே!
நீயும் சிலரின்
பகடையானாய்
கலங்காதே!
நித்திரை கலைந்து
என்னாள் என சிந்திக்கும் நிலையிலும்
ஒருநாளும் உனைக் கைவிடோம்!
திருநாளைக் கொண்டாடுவோம்!
சித்திரைத் திருநாளாய்க் கொண்டாடிடுவோம்!!
 – பிரதீப்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s