கக்..கக்க…போ

image

1986 காதலும் கடவுள் ஆகும்
1996 காதலும் கடந்து போகும்
2006 காதலும் மறந்து போகும்
2016 காதல்களும் கடந்து போகும்
2026 காதல்களும் மறந்து போகும்
2036 காதல்களும் குழம்பி போகும்
2046 காதலும் தப்பிச்சு ஓடும்
2056 காதலும் காணாம போகும்
2066 காதலும் தேடப்படும்
2076 காதலும் கண்ணுல மாட்டும்
2086 காதலும் கடவுள் ஆகும்
2096 காதலும் கடந்து போகும்
கக்..கக்க…போ

– ஷேக் அப்துல்லா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s