மறுபடியும் முதல்ல இருந்தாஆஆ

image

இரவு நேர நீண்ட
பேருந்து பயணம்.

எதிர் இருக்கையில்
குட்டி பெண் குழந்தையுடன்
ஒரு தம்பதியனர்.

பெண் குழந்தை என்றால்
ரொம்ப பிரியம் எனக்கு ;
ஆசை அடங்காமல் குழந்தையின்
கவனம் ஈர்க்க செய்கை செய்தேன்.

அபார திறமையால் குழந்தையின்
கவனத்தோடு அவள் தந்தையின் 
கவனத்தையும் ஈர்த்துவிட்டேன்.

அவர் அவளிடம் “மாமா”க்கு
“தாட்டா காட்டு” என்று சொல்ல
அழகு தேவதையாய் “மாமா” என்று சொல்லி கையோடு தலையையும் சேர்த்து ஆட்டினாள்.

ஆசை  அடங்காமல்  கையை நீட்டினேன்  .
மடியோடு  அமர்ந்து  கொண்டாள் ;
ஒரு  மணி  நேரத்தில் 
தொண்ணுறு கேள்விகள் ;
பேருந்து ஓட்டுனரோடு சேர்த்து
நானும் களைத்துவிட்டேன்.

பேருந்தும் நேரமும் 
வேகமாக நகர்ந்தன.
அவள்  பெற்றோர்  பக்கம்
திரும்பினேன்.
அழகாய் உறங்கினார்கள்  ;
சற்று ஆத்திரத்தோடு  இவளை பார்த்தேன் 
வாயை  பிளந்து , தலையை  சொரிந்து
அழகாய்  சொன்னால்
“மாமா  ஒரு  கதை சொல்லேன் “னு

மறுபடியும் முதல்ல இருந்தாஆஆ

– ஷேக் அப்துல்லா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s