காக்கை சிறகினிலே…

image

காக்கை சிறகினிலே… கண்ணே
உந்தன் கூந்தல் நிறம் தோன்றுதடி.

கேட்கும் ஒளியில் எல்லாம்..கண்ணே
உந்தன் கீதம் இசைக்குதடி.

தீக்குள் விரலை வைத்தேன் கண்ணே
உன்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடி.

பாரதியிடம் கடன் வாங்கியது.

-ஷேக் அப்துல்லா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s