கசப்பான உண்மை

image

நேற்றைய அநாகரிகம் தான்
இன்றைய நம் நாகரிகம்.
இன்றைய நம் அநாகரிகம் 
நாளை அவர்களின் நாகரிகம்.
கலாச்சாரம் நிலையற்றது

-ஷேக் அப்துல்லா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s