கைபேசியின் மமதை

image

*”கைபேசியின் மமதை”*

நான் அலை இல்லாமல் இயங்க மாட்டேன்
அது போல் என் அலை இல்லாமல்
உலகம் சுழல மறுக்கும்!
என்னைப் பேசிக் கரைத்த காதலனுக்கு
நான் மரியாதை செய்ய,அவன்
காதலியை நேரில் காண வழி செய்தேன்
என் தொழில் நுட்ப்பத்தை பயண்படுத்தி!
கடவுளை துயில் எழுப்ப கோவில் மணி போலே
மனிதனுக்கு என் மணி ஓசை கொடுத்தேன்!
மனிதன் தன் மனதோடு மற்றவர்களுடன்
பேச முனைந்தால் என் வளர்ச்சி தடைபடும்
என்று சினம் கொண்டு உரங்காமல் விழித்தேன்
என் இலத்திரன் இருக்கும் வரையில் !

– சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s