உள்ளுணர்வு

image

ஒளி நோக்கியத் தேடல் என்றோ முடிந்தது,
என் உடல் மட்டும் இங்கே துலைந்தது,
நினைவுகள் கோடி வானில் கலந்தது,
போதி மரமும் அதனை சுவாசித்து வளர்ந்தது,
அவ்வகையில் பௌத்தமும் எனக்கு அடிமை ஆனது

– சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s