படித்ததில் பிடித்தது

image

எழுதும் எழுத்திற்கு முதல் எதிரி
கடைசியில் நிற்க்கும் என் பெயர் மட்டுமே ;
ஆகவே இனி என் பெயரை
” படித்ததில் பிடித்தது ” என்று மாற்றிக்கொள்கிறேன்

– Sheik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s